Event Storming

Event Storming jest też fajny, by przygotować ścieżkę wydarze dla services blueprint

Event Storming facylituje znajdywanie wydarzeń, bo możemy się zastanowić,
co jest między wydarzeniami.

941384fb-12d8-44db-8050-5e908914ddbc